Заповед на министъра на здравеопазването -противоепидемични мерки на територията на областите с регистриран потвърден случай на COVID- 19