ДО ВСИЧКИ РАБОТОДАТЕЛИ И ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН