Доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции

В изпълнение на дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ в Република България, през периода м.август – м.ноември 2017 г. в Регионална здравна инспекция – Сливен ще се извършва доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции сред високо рискови групи: мъже, които спят с мъже и лица употребяващи венозни наркотици.