График за дейността на мобилни ваксинационни екипи „Дейности в отговор на COVID-19 в България“ CLMX033450 осъществяван от БЧК-Сливен

5.9.2022               Сливен, ул. „Генерал Столипин“№5    08,30-17,00ч

7.9.2022               Сливен, ул. „Генерал Столипин“№5    08,30-16,00ч

8.9.2022               Сливен, ул. „Генерал Столипин“№5    08,30-13,00ч

9.9.2022               Сливен, ул. „Генерал Столипин“№5    08,30-13,00ч

12.9.2022            Сливен, ул. „Генерал Столипин“№5    08,30-13,00ч

13.9.2022            Сливен, ул. „Генерал Столипин“№5     08,30-17,00ч

14.9.2022            Сливен, ул. „Генерал Столипин“№5    08,30-16,00ч

16.9.2022            Сливен, ул. „Генерал Столипин“№5    08,30-13,00ч

19.9.2022            с. Гавраилово -кметство                       09,00-10,30ч

19.9.2022            с. Селиминово  -кметство                    11,00-12,30ч

23.9.2022            с. Калояново -кметство                         09,00-10,00ч

23.9.2022            с. Жельо войвода -кметство                10,30-11,30ч

23.9.2022            с. Камен -кметство                                 12,00-13,00ч

29.9.2022            с. Самуилово -кметство                        09,00-10,30ч

29.9.2022            с .Крушаре -кметство                             11,00-12,30ч

29.9.2022            с. Глуфишево -кметство                        13,00-14,00ч

29.9.2022            с. Николаево -кметство                         14,30-15,30ч

29.9.2022            гр. Кермен -кметство                              16,00-17,00ч