Глобални препоръки на Световната здравна организация за физическа активност за здраве

Глобални препоръки на Световната здравна организация за физическа активност за здраве, осигуряващи най – добрата профилактика в различните възрастови групи:

 Препоръчителна физическа активност за деца и юноши на 5-17 години:

▪ Ежедневна двигателна активност с умерена до висока интензивност най-малко 60 минути дневно;

▪ Двигателната активност с продължителност по-голяма от 60 минути дневно носи допълнителни ползи за здравето.

▪ Двигателната активност с висока интензивност и упражненията за издръжливост се препоръчват най-малко три пъти седмично.

 Препоръчителна двигателна активност за хора на 18-64 години и здрави хора над 65 г:

▪ Хората на възраст 18-64 години трябва да се занимават не по-малко от 150 минути седмично с умерена интензивност, или с не по-малко от 75 минути седмично с висока интензивност;

▪ Всяка серия от упражненията следва да бъде с продължителност не по-малка от 10 минути;

▪ Увеличаването на физическата активност с умерена интензивност до 300 минути седмично, или на тази с висока интензивност до 150 минути седмично води до повишаване на здравния ефект;

▪ Двигателна активност за мускулна сила и издръжливост трябва да се практикува 2 до 3 пъти седмично;

▪ Честотата и интензивността на натоварванията трябва да бъдат съобразени с тренираността на индивида, като нарастват постепенно с 10% на седмица

Препоръчителна двигателна активност за хора над 65 години с увреждания и заболявания:

▪ Хора от тази възрастова група с ограничена подвижност трябва да включат упражнения за подобряване равновесието и координацията на движенията, както и такива за подобряване на стойката през 3 и повече дни седмично;

▪ При наличие на хронични заболявания е необходимо прилагане на индивидуална програма за двигателна активност, съобразена с възможностите им.