В ОЧАКВАНЕ СЕЗОНА НА КОМАРИТЕ

Комарите са малки кръвосмучещи насекоми, които се размножават до воден източник и се развиват в застояла вода. По-благоприятни са климатичните условия през топлите месеци – високи температури и увеличена влажност, които създават добри възможности за увеличаване на популацията им.

Комарите се активизират в ранното утро и привечер. След ухапване от комар на мястото се усещат сърбеж и парене.

Колко опасни могат да бъдат комарите?

Те не само смущават съня в горещите летни нощи. Някои видове комари са преносители на опасни заразни и паразитни болести, сред които Жълта треска, Треска Денга, Западнонилска треска, Малария и др.

Как да се борим с комарите?

Борбата с комарите е комплексна и включва  използването на локални средства за отблъскване (т.нар. репеленти) и дезинсекционни препарати за саниране на терена и намаляване на популацията.

 Местните власти извършват дезинсекционни обработки на обществени места (паркове, детски и учебни заведения и др.), но в частните имоти мероприятията се осъществяват от собствениците. Препоръчително е дезинсекционните обработки да започнат в началото на пролетта, преди развитие на листна маса на растителността и преди повишаване на температурата на водата над 10 °С.

Необходимо е създаване на неблагоприятни условия за живот на комарите чрез:

  • Окосяване на високите треви, подрязване на храстите и ниските клони на дървета.
  • Засипване с пръст на локви, задържали се повече от ден.
  • Дрениране или засипване с пръст на ненужните малки водни източници в двора.
  • Премахване на всички възможни източници на застояла вода. Отстраняване на детски играчки и съдове, в които може да се събере и застои дъждовна вода.
  • Ежедневна подмяна водата на птици, домашни и селскостопански животни.
  • Периодична проверка на водопроводи и системи за напояване за добро оттичане на водата.
  • Поддържане на  чистотата на водата в басейните чрез  почистване и хлориране.  
  • Редовно проверяване за остатъци от вода във външни саксии, керамични фигури, дворни вази, автомобилни гуми, улуци и други задържащи вода вещи.
  • Почистване на битовите отпадъци намиращи се в близост до домовете.

Как да се предпазим от ухапвания от комари ?

Личната защита се свежда до ограничаване достъпа на комари в помещенията, чрез замрежване на врати и прозорци или други методи.

При разходки на открито в ранните утринни часове и привечер да се носят дрехи в светли тонове, които не привличат летящите насекоми. Желателно е да се ползват дълги панталони и дрехи с дълги ръкави.

Може да се  използват отблъскващи комарите вещества (репеленти) под формата на лосиони, кремове или аерозоли за кожата и облеклото.   

Ако все пак ви ухапе комар ?

Препоръчва се локална обработка с противоалергичен препарат, а при тежки алергични реакции, повишена температура или други симптоми е необходимо да се потърси лекарска помощ.