ВАКСИНИ

Данните от Единния информационен портал за борба с COVID-19 раздел ВАКСИНИ ще намерите на интернет адрес: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations
В Единния информационен портал за борба с COVID-19 е създаден специализиран раздел за ваксините. Очаква се в кратки срокове да бъде пуснато в действие и приложение за мобилни телефони, чрез което всеки заинтересован ще има свободен и лесен достъп до глобалната информация за процеса на ваксиниране.
Раздел „Ваксини“ осигурява свободен достъп до различна информация за ваксините срещу COVID-19 – кратка характеристика на ваксините, ръководства за съхранение и приложение, данни от достоверни национални и международни източници, важни новини и актуални научни публикации. В помощ на медицинските специалисти и гражданите са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините, както и полезни видеоматериали и статистика.

Актуална продуктова информация за ваксини срещу COVID-19 може да намерите на следния адрес: https://www.bda.bg/bg/covid-19