АНТИСПИН кампания свързана с Деня на влюбените – Св. Валентин

В България ежегодно се осъществява Национална АНТИСПИН кампания, свързана с изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално-преносими инфекции с цел да се повиши обществената информираност за начините на предаването им и възможностите за предпазване от тях

 През 2022г. в страната са  новодиагностицирани около 300 ХИВ позитивни лица, като по-голямата част са се инфектирали по сексуален път. Запазва се тенденцията  броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените Най-засегната е възрастовата група 30-39г., следвана от 40-49г. Географското разпространение показва, че по-голямата част от новозаразените с ХИВ са предимно в големите градове.

От 1986г. до 2022г. в България са регистрирани малко над 4 000 лица с ХИВ инфекция.

По данни на СЗО близо 38,4 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица  е около 1,5 млн. годишно, а смъртните случаи са около 650 000.

Министерството на здравеопазването на РБългария осигурява безплатна терапия на всички нуждаещи се, независимо от здравноосигурителния им статус. Прилагането на адекватна антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството му.

По повод отбелязване на 14 февруари – Деня на влюбените (Св. Валентин),РЗИ-Сливен организира „Дни на отворените вратиот 13.02.2023г. до 17.02.2023г. включително.

В този период от 09.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 14.00ч.  можете да получите безплатно консултиране и изследване на Вашия ХИВ статус в Лабораторията за вирусологични изследвания на РЗИ-Сливен с адрес: ул. „Пейо Яворов“ №1.