Актуални телефони за уведомяване в случаите на дете в риск – на вниманието на управителите на лечебни заведения