Актуална обстановка за Обл. Сливен по отношение на COVID-19 23.10.2020 г. 8.30 ч.

Брой лица под карантина- общо 10848

Под карантина в момента- 816

Общо диагностицирани-    1047

Общо диагностицирани на домашно лечение –438

От тях – общ. Сливен – 323 общ. Нова Загора – 94, общ. Твърдица – 6, общ. Котел -15.

От новодиагностицираните случаи – 9 са от Защитено жилище от община Сливен. От тях 5 са потребители и 4 персонал. Всички са в добро общо състояние и са  на домашно лечение.

Заболели с COVID-19 са двама  педагози от община Сливен и община Котел, които са поставени на изолация в домашни условия.

На домашно лечение е един учащ се от община Сливен.Всички контактни са поставени под карантина.

Заболял медицински персонал – 1 мед.фелдшер от община Нова Загора

Общо диагностицирани–хоспитализирани – 49

Разпределението (по адрес от лична   карта) е както следва: общ.Сливен – 28,  община Нова Загора – 17,община Котел – 1, община Твърдица – 3              

От хоспитализираните болни с  COVID-19 на интензивно лечение – 1 болен от МБАЛ „Д-р Ив.Селимински”АД   и 6  болни  от МБАЛ-Сливен- към ВМА София

Продължават епидемиологичните проучвания  на положителните лица и поставянето под карантина на контактните им.

Изписани- 518

Починали- 42