Актуална епидемична обстановка по отношение на COVID-19

На територията на обл. Сливен актуалната епидемична обстановка по потношение на COVID-19  остава усложнена. Регистрирани  през  м. май са 44 случая на заболяването, срещу 42 случая за м. април.

При прояви на клинични симптоми- отпадналост, повишена температура, кашлица и др., незабавно се обръщайте към личен лекар.

Избягвайте самолечение!

Спазвайте разпоредените мерки- хигиена на ръцете, респираторен етикет, физическа дистанция и носене на маски в закрити помещения.