Актуална епидемична обстановка по отношение на COVID-19

В хода на епидемиологично проучване проведено на 02.06.2020г. са установени 8 души медицински персонал, работещ в лечебни заведения от гр. Сливен, заразени с COVID-19. Засегнати са 2 лекари, 4 медицински сестри и 2 санитарки. Като възможна причина за възникване на заболяването се приема работа с рискови пациенти. Всички са насочени за болнично лечение в инфекциозните структури на лечебните заведения в гр. Сливен.